KVO-B Certificaat voor de Randstad

Dankzij uw steun hebben we de hercertificering van het Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen (KVO-B) voor de vierde keer behaald.

Op 14 november was in het stadhuis de uitreiking door burgemeester Weerwind. De voorzitter van de Randstad, Bart Ruijs (TDS), heeft het certificaat en de daarbij behorende bloemen in ontvangst genomen.

Het Keurmerk Veilig Ondernemen zorgt ervoor dat ondernemers gestimuleerd worden een bedrijventerrein schoon, heel en veilig te maken en te houden.